Verdal Bo- og Behandlingssenter
Verdal

Foto: m.herzog / visualis-images

Bo- og behandlingssenter med 132 beboerrom. Inneholder også alt fra treningsrom, sansehage, administrasjon til kulturrom.

Status
Ferdigstilt 2021
Sted
Stiklestad Alle 4, Verdal
Oppdragsgiver
Verdal Kommune
Størrelse
12 000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og interiør
Kontaktpersoner
Inger Anne Landsem, Guro Vengen
Foto: m.herzog / visualis-images

Bygget ligger sentralt i Verdal, henvendt mot vakre Stiklestad alle. I arbeidet med utformingen av bygget er det lagt vekt på å optimalisere organiseringen i tett dialog med brukere for en god arbeidshverdag. Da handler det om å skape trygge omgivelser, særlig for beboere med ulik grad av kognitiv svikt, og å skape gode og varierte uteområder som kan tilby både skjerming, småskala situasjoner og utadrettede områder for fellesskap.

Nybygget består av to hovedvolum i tre etasjer der den østre delen omkranser et indre gårdsrom mens den vestre strekker seg ut i en Y-form som åpner seg mot vest. I midtseksjonen mellom de to fløyene finner vi hovedinngangen som henvender seg mot syd. Østfløyen inneholder beboerrom i alle tre plan mens den vestre har fellesarealer i 1. etasje og beboerrom i 2. og 3. etasje. Midtseksjonen inneholder kafe, kulturrom og ulike administrative funksjoner.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images