Guro Vengen, Arkitekt

guro.vengen@pka.no
(+47) 907 88 337

Master i Arkitektur MNAL

Guro har særlig interesse for områdeplanlegging, brukermedvirkning og materialbruk. Guro eier eget staffeli og har vært på en topptur.

Se alle ansatte