Velkommen
til
PKA

Royal Garden. Olavskvartalet. Nedre Elvehavn. Pirbadet. Politihuset. Britannia. Persaunet helse- og velferdssenter. Siden oppstarten i 1979 har Per Knudsen Arkitektkontor vært med på å forme det moderne Trondheim med bærekraftige og nyskapende rom som folk kan vokse og trives i.

Men selv om vi er et av de største arkitektkontorene nord for Dovre og har beina godt plantet på trøndersk jord, har det også vært naturlig for vårt internasjonale team å løfte blikket opp og ut. De mer enn 40 kreative hodene i PKA har derfor jobbet med prosjekter fra Alta i nord til Oman i sør.

PKA-teamet kan love deg høy faglig kvalitet fra start til mål. Vi har lang erfaring, bred kunnskap og erfaring innenfor planleggings- og arkitektfaget, inkludert høy teknisk kompetanse. Vi ligger i front når det gjelder miljø- og ressursvennlig prosjektering, er løsningsorienterte og ønsker å løfte våre samarbeidspartnere til å ta modige og visjonære valg, enten det er oppdragsgivere, entreprenører eller tekniske rådgivere.

I en utbyggingsprosess er det lett å miste helheten av syne. Med oss på laget kan du være trygg på at det blir ivaretatt.

Arkitektkontoret vårt er med fra A til Å i prosessen, fra idé til virkelighet, fra konsept til detalj, fra regulering til ferdig bygg. I tillegg til mulighetsstudier og arealplanlegging har vi lang erfaring med prosjektering og gjennomføring av mange typer bygg, i alle faser.

Godt samspill er viktig for oss, og vi ser verdien av å samarbeide med andre fagområder og premissbærere i prosjektene. Vi jobber både med store, komplekse og små bygg, nybygg og gjenbruk i form av ombygging og transformasjon.

Litt om historien vår

PKA så dagens lys høsten 1979. I årene før dette hadde arkitekt Per Knudsen ledet arbeidet lokalt med NTNUs nye avdeling på Dragvoll i Trondheim. Etter at 1. byggetrinn var fullført i 1978, ble han enig med Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat og Henning Larsens Tegnestue om å videreføre utbyggingen i egen regi. Campus Dragvoll ble et nyskapende og banebrytende anlegg for undervisning og kontorarbeidsplasser. 40 år seinere er det like bærekraftig, både mht. klima og bærekraft.

Les mer om historien

Vi gjennomfører det vi lover, og ønsker i tillegg at kunden skal sitte igjen med en følelse av å få mer enn forventet. Vi ønsker kort sagt å berike omgivelsene våre.

Kompetanseområder:

• Arkitektur
• Interiørarkitektur
• Landskapsarkitektur
• Prosjekteringsledelse/SHA-koordinator
• Uavhengig kontroll
• BREEAM NOR AP

PKA har fått flere priser for sin arkitektur:

Houen Fonds Diplom 1994:
Medisinsk Teknisk Forskningssenter


Århundrets bygg 2005:
Politihuset i Trondheim


Trondheim kommunes byggeskikkpris 2009:
Øvre Singsakerslette

Trondhjems Bys Vels pris 2009
for bidrag i byutvikling av Trondheim

Byggeindustriens pris Årets bygg 2009
Miljøbygget


Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017:
Barne- og ungdomssjukehus, psykiatri BTR.1 Haukeland i samarbeid med KHR Architecture, Rambøll Arkitekter og Schønherr Lark


Byggeindustriens pris - Årets bygg 2008:
St. Olavs hospital 1902-bygget og Forsyningssenteret som medlem av Trondheimslaget

Vinner og kategorivinner av innovasjonsprisen for universell utforming 2014:
St. Olavs hospital 1902-bygget og Forsyningssenteret tildelt alle arkitektene for St. Olavs hospital


Som medlem av NBBJ-HUS-PKA:
• Telenor Fornebu
• The American Prize for Architecture

Norsk Lyspris

Som medlem av CFKL arkitektgruppe for Royal Garden Hotel har vi mottatt følgende priser:
• Houens Fonds Diplom 1988
• Eurostruct Press Award
• Glassprisen
• Betongtavlen
• Trondhjems Bys Vels pris