Velkommen
til
PKA

Royal Garden Hotel, Olavskvartalet, Elvehavn Terrasse, Nidelven Terrasse, Pirbadet, Politihuset, Britannia Hotel, Persaunet helse- og velferdssenter. Siden oppstarten i 1979 har Per Knudsen Arkitektkontor vært med på å forme det moderne Trondheim med bærekraftige og nyskapende rom som folk kan vokse og trives i.

Vi gjennomfører det vi lover, og ønsker i tillegg at kunden skal sitte igjen med en følelse av å få mer enn forventet. Vi ønsker kort sagt å berike omgivelsene våre.

Kompetanseområder:

• Arkitektur
• Interiørarkitektur
• Samspill/samhandling
• Prosjekteringsledelse/SHA-koordinator
• Uavhengig kontroll
• BREEAM NOR AP
• Spacemaker Certified Partner
• Seksjonering
• SØK
• Ombrukskartlegging

Men selv om vi er et av de største arkitektkontorene nord for Dovre og har beina godt plantet på trøndersk jord, har det også vært naturlig for vårt internasjonale team å løfte blikket opp og ut. De mer enn 50 kreative hodene i PKA har derfor jobbet med prosjekter fra Alta i nord til Oman i sør.

PKA-teamet kan love deg høy faglig kvalitet fra start til mål. Vi har lang erfaring, bred kunnskap og erfaring innenfor planleggings- og arkitektfaget, inkludert høy teknisk kompetanse. Vi ligger i front når det gjelder miljø- og ressursvennlig prosjektering, er løsningsorienterte og ønsker å løfte våre samarbeidspartnere til å ta modige og visjonære valg, enten det er oppdragsgivere, entreprenører eller tekniske rådgivere.

I en utbyggingsprosess er det lett å miste helheten av syne. Med oss på laget kan du være trygg på at det blir ivaretatt.

Arkitektkontoret vårt er med fra A til Å i prosessen, fra idé til virkelighet, fra konsept til detalj, fra regulering til ferdig bygg. I tillegg til mulighetsstudier og arealplanlegging har vi lang erfaring med prosjektering og gjennomføring av mange typer bygg, i alle faser.

Godt samspill er viktig for oss, og vi ser verdien av å samarbeide med andre fagområder og premissbærere i prosjektene. Vi jobber både med store, komplekse og små bygg, nybygg og gjenbruk i form av ombygging og transformasjon.

Litt om historien vår

PKA så dagens lys høsten 1979. I årene før dette hadde arkitekt Per Knudsen ledet arbeidet lokalt med NTNUs nye avdeling på Dragvoll i Trondheim. Etter at 1. byggetrinn var fullført i 1978, ble han enig med Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat og Henning Larsens Tegnestue om å videreføre utbyggingen i egen regi. Campus Dragvoll ble et nyskapende og banebrytende anlegg for undervisning og kontorarbeidsplasser. 40 år seinere er det like bærekraftig, både mht. klima og bærekraft.

Les mer om historien

Gata på Dragvoll

PKA har fått flere priser for sin arkitektur:

Medisinsk Teknisk Forskningssenter:
Houen Fonds Diplom 1994


Politihuset i Trondheim:

Århundrets bygg 2005

Øvre Singsakerslette:
Trondheim kommunes byggeskikkpris 2009


Trondhjems Bys Vels pris 2009
for
bidrag i byutvikling av Trondheim

Miljøbygget:

Byggeindustriens pris Årets bygg 2009


Barne- og ungdomssjukehus, psykiatri BTR.1 Haukeland i samarbeid med KHR Architecture, Rambøll Arkitekter og Schønherr Lark:

Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017

St. Olavs hospital 1902-bygget og Forsyningssenteret som medlem av Trondheimslaget:
• Byggeindustriens pris - Årets bygg 2008

St. Olavs hospital 1902-bygget og Forsyningssenteret tildelt alle arkitektene for St. Olavs hospital
• Vinner og kategorivinner av innovasjonsprisen for universell utforming 2014

Telenor Fornebu,
som medlem av NBBJ-HUS-PKA:
• The American Prize for Architecture
Norsk Lyspris

Royal Garden Hotel, som medlem av CFKL arkitektgruppe:
• Houen Fonds Diplom 1988
• Eurostruct Press Award
• Glassprisen
• Betongtavlen
• Trondhjems Bys Vels pris


Diplom fra A. C. Houens fond regnes som en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk, Per Knudsen er en av få arkitekter som har mottatt denne to ganger