UNN Tromsø - A-fløy
Tromsø

Ved arbeidet med ny A-fløy på UNN Tromsø var målet å komplettere og forsterke eksisterende infrastruktur. Det ble blant annet åpnet for gjennomlys i de eksisterende dype blokkene for å bedre funksjonaliteten.

Status
Ferdigstilt 2018
Sted
Sykehusvegen 38, Tromsø
Oppdragsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Størrelse
20 000 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartnere
KHR Arkitekter AS og Studio 4 arkitekter
Kontaktperson
Nina Kielland

Den nye A-fløya fullfører anlegget mot hovedinngangen og ny adkomstplass mellom sykehus og universitet. Den nye glassfasaden åpner seg mot omgivelsene og slipper dagslyset inn. Dette er i kontrast til eksisterende sykehus med sine lukkede teglsteinsvolumer med vinduer som hull i veggen. Eksisterende konstruksjonsmodul, trappe- og korridorløp kombineres med en ny teknisk sjaktstruktur i midtkjernen på tvers av fløya for å hensynta gjennomlyset og er plassert i en rytme som ivaretar ulike planløsninger og innretningsbehov i alle etasjer. Dette har stilt store krav til koordineringen av de tekniske vertikale føringsvegene.

Innenfor den tekniske og strukturelle rammen etableres generelle prinsipper for utforming med fokus på flyt og plassering av generelle romtyper. Det har blitt forsøkt å unngå skreddersøm slik at strukturen lettere kan ta opp i seg endringer i bruk over tid.