UIT Biologibygget
Tromsø

Laboratorier, undervisningsarealer og kontorer for Universitetet i Tromsø.

Status
Ferdigstilt 2017
Sted
Framstredet 43, Tromsø
Oppdragsgiver
Universitetet i Tromsø
Størrelse
3300 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartner
Rambøll
Kontaktperson
Inger Anne Landsem

Bygget er tilpasset og forsterker eksisterende bygninger på en helhetlig måte samtidig som det gir anlegget en klar identitet som søker å synliggjøre og styrke biologifaget. Vi har valgt å løse oppgaven gjennom å etablere et nytt, samlende fellesareal, ”samlingsrommet”, og knytte dette sammen med eksisterende kontorbygg med et mellombygg som inneholder inngangsparti og deler av kantine.

Helheten i anlegget er forsøkt bevart ved at nybygget hat fått en plassering som forsterker organiseringen av bygningene rundt et tun, gjennom å bruke samme bygningstypologi og ved likhet i materialbruk. I samlingsrommet legges det til rette for kunnskapsdeling og samarbeid og målet er å gi et forbedret læringsmiljø for studentene gjennom faglig og sosial tilhørighet.