St. Olav Forsyningssenteret
Trondheim

Foto: m.herzog / visualis-images

Nytt og ombygget forsyningssenter og administrasjonssenter for Helsebygg Midt-Norge/St.Olavs Hospital i samarbeid med KHR og Rambøll Arkitekter og Landskap.

Status
Ferdigstilt 2006
Sted
Prinsesse Kristinas gate 5, Trondheim
Oppdragsgiver
St. Olavs Hospital HF
Størrelse
10500 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartnere
KHR Arkitekter og Studio 4 arkitekter
Kontaktperson
Nina Kielland
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Bygget består av eksisterende bygningsmasse og nybygg. Senteret inneholder blant annet varemottak, sterilsentral og forsyningskjøkken. Andre funksjoner er kontorer og verksteder for medisinsk teknikk og allmenn teknikk, samt St Olavs Hospitals driftservice.

I tillegg er enhet for forsøk med dyr (dyrestall) og NSALK (Nasjonalt senter for avansert laparoskopi) lokalisert her. Oppgaven var meget teknisk tung og det var vesentlig at bygget ble utformet til en enhet som får en arkitektonisk karakter.

Foto: m.herzog / visualis-images