Politihuset
Trondheim

Et signalbygg i kraft av sin funksjon i kontrast til de omkringliggende historiske bygningene. Nybygg og ombygging av eksisterende bygning.

Status
Ferdigstilt 2004
Sted
Gryta 4, Trondheim
Oppdragsgiver
Trondheim Næringsbygg AS
Størrelse
16000
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og interiør
Samarbeidspartner
Skanska AS
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Nina Kielland

Det nye politihuset er et moderne, funksjonelt, fleksibelt og publikumsvennlig service- og kontorbygg for utleie integrert i byen.

Utforming og organisering er resultat av den nye politireformen om et mer åpent, synlig og publikumsvennlig politi. De ulike urbane plassrommene er verdifulle elementer i det nye politihusets atmosfære.

De krumme moderne glassveggene har hentet sin inspirasjon fra de omkringliggende bygater mens Politihusets indre fasader hensyntar den stramme strukturen i de tilliggende historiske bygningene. Anlegget åpner seg i et 2 etasjes volum mot publikum og adkomstplass med hovedinngang, der kantina ligger som en messanin med utgang til et utvendig skjermet hagerom i nord.

Utformingen av alle uterommene er inspirert av den kontemplative japanske hagen, et pusterom – en oase. Det er bevisst materialbruk med få og enkle materialer med naturlig patina, robust i forhold til kystklima og trafikkstøv.

Logistikk for uttrykning og beredskap har lagt viktige føringer for planene sammen med arealeffektive, funksjonelle løsninger.