SINTEF Horizon
Trondheim

Nytt kombinasjonsbygg for SINTEF Energi med 470 kontorarbeidsplasser, laboratorier, konferanseavdeling og fellesarealer med kantine. Skal fungere som et møtested for gjester, NTNU og SINTEF.

Status
Forprosjekt 2020
Sted
Sem Sælandsv. 11, Trondheim
Oppdragsgiver
SINTEF Energi
Størrelse
11000 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Utvidelse og ombygging av SINTEF Energis bygning på Gløshaugen. Formålet med prosjektet er å gi SINTEF større og fremtidsrettede lokaler for sin virksomhet tilknyttet NTNU innen forskningsfeltene energi og digital.

Prosjektet inneholder et påbygg av eksisterende bygning som skal inneholde 470 arbeidsplasser. Det blir ombygging av eksisterende arealer og utvidelser under terreng til felles bruk med NTNU. Dette vil bestå av konferanseavdeling, laboratorier, fellesarealer og kantine.

Prosjektet har store miljøambisjoner. Preanalyse ang BREEAM er foretatt, men endelig klassifisering er ikke avklart. Prosjektet er ført fram til forprosjekt, og avventer reguleringsprosess før realisering.