Nytt barne- og ungdomssjukehus Haukeland
Bergen

foto: Jiri Havran

Nytt sykehus for barn, unge (somatikk og psykiatri) samt fødende ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Samarbeid med KHR Architecture, København og Henning Larsen Architects, Trondheim.

Status
1.byggetrinn ferdigstilt 2017
Sted
Haukelandsbakken 15, Bergen
Oppdragsgiver
Helse Bergen HF
Størrelse
80 000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og Interiør
Samarbeidspartnere
KHR Architecture, København, og Henning Larsen Architects, Trondheim.
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Nina Kielland
foto: Jiri Havran

Målsettingen har vært et komplett og moderne senter. Anlegget holder et høyt internasjonalt nivå, samtidig som det ivaretar helhetlige og funksjonelle løsninger tilpasset tomten, omgivelsene og klimaet. Konseptet består av ni lameller som ligger på tvers av terrenget i øst-/vest-retning. Mellom lamellene trer de grønne dragene seg gjennom som terrasser, hager og lekearealer. På denne måten brytes bygningsmassen ned i mindre og vennligere elementer.

Midt i anlegget ligger det en sentral adkomstplass hvor pasienter, ansatte og besøkende lett kan orientere seg. Sengeposter er lagt høyere opp i anlegget for lys, luft og utsikt. Tyngre funksjoner er lagt i «basen» som ligger på tvers og binder sammen anlegget. Prosjektet utføres i samarbeid med KHR Architecture, København, og Henning Larsen Architects, Trondheim, COWI, og Schønherr, København. Vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris (2017).

foto: Jiri Havran