Fosslia Omsorgssenter
Stjørdal

Det eksisterende omsorgssenter på Fosslia, tilpasset personer med demens og kognitiv svikt, utvides med et nytt anlegg på 76 omsorgsplasser. Her vil 4 plasser utgjøre en forsterket enhet.

Status
Første byggetrinn ferdig i 2022. Ombygging og forsterket enhet planlegges ferdig i 2023.
Sted
Fossliåsen 20B, Stjørdal
Oppdragsgiver
Stjørdal Kommune
Størrelse
7900 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur og interiør
Samarbeidspartnere
Agraff Arkitektur, Rambøll, Veidekke AS, Marstrand og Stjørdal Kommune

Anlegget byr i tillegg på et servicebygg som inneholder storstue, dagsenter, butikk og frisør. Dette tilbyr oppfølging og aktiviteter for hjemmeboende personer med demens.

Målet for Fosslia omsorgssenter er å skape gode rammer for liv både inne og ute etter mottoet: «Smått er godt». Gode rom og uteområder skal gjennom utforming og fasiliteter bidra til trivsel og bedre helse.

Anlegget skal ha en helhetlig utforming der nærheten til skolen, barnehagen og det øvrige nabolaget skal kunne gi en verdi i form av "liv og røre" i området, for slik å oppmuntre til økt «hverdagsaktivitet» hos beboerne.

Det blir lagt vekt på små oversiktlige bogrupper med direkte utgang til attraktive uteområder. Sansehagen, terrasse og balkong legges opp til gode "vandrerunder" ute. Inne skal det være lett å orientere seg med åpne fellesarealer som kjøkken og stue. Det eksisterende administrasjonsbygget optimaliseres og bygges om i mindre grad for å komplementære funksjonene i nybygget.

Det har vært viktig å speile omgivelsene, gjenta fargene, tilpasse seg landskapet og vise at bygget har en forståelse for den helheten det er plassert i. Bygget utnytter høydeforskjellen på tomten, og funksjonene er plassert over hverandre, noe som gir et effektivt bygg med korte avstander.

Beboerrommene er lagt som en ramme ut mot naturen og fellesfunksjoner som stue og kjøkken vender seg inn mot sansehagen. Servicebygget kan sees som et eget bygg som kobler seg på hovedbygget, men er et tilbud for hele tunet. Det inneholder fellesfunksjoner som storstue, dagsenter, butikk, frisør og fotpleie.

Neste prosjekt
Ladebyhagen
Trondheim