Ladebyhagen
Trondheim

Regulering, skisse/forprosjekt og detaljprosjekt av et område for boliger. Planlagt med åtte bygg fordelt på fire byggetrinn med inntil 340 boliger. Felles P-kjeller for hele området.

Status
BTR 4 ferdigstilt 2020
Sted
Håkon Magnussons gate 28, Trondheim
Oppdragsgiver
OBOS Nye Hjem AS
Størrelse
39 000 m^2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Bjarni Thorgrimsson

Det har vært et stort fokus på gode skjermede uteareal og god fremkommelighet for myke trafikanter. Lyse og romslige er leiligheter lagt i et område for fremtidig sentrumsformål i Trondheim.

Reguleringen legger til rette for en urban livsstil, uten avhengighet til bil i hverdagen. Det prosjekteres også etter BREEAM fra og med andre byggetrinn, og blir med da det første BREEAM-sertifiserte boligbygget i Trondheim.