Heike Horrmann, Gruppeleder, Arkitekt

heike.horrmann@pka.no
(+47) 452 88 162

Sivilarkitekt MNAL

Heike er opptatt av og engasjert i samspill og mulighetene det kan gi for å utvikle prosjekter. På fritiden er hun ofte å se i parsellhagen sin.

Se alle ansatte