Aukra Omsorgssenter
Aukra

Nytt omsorgssenter på Aukra. Består av 5300 kvadratmeter med aktivitetssenter, kafe, hovedkjøkken for kommunen, hjemmetjeneste, administrasjon, omsorgsboliger og pasientrom.

Status
Ferdigstilt 2018
Sted
Aukraringen 14, Aukra
Oppdragsgiver
Aukra Kommune
Størrelse
5300 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Samarbeidspartner
Agraff Arkitektur og HENT AS

Bygget har fått en plassering og utforming som forsterker Falkhytten sentrum. Bygningen fungerer som et filter mellom den nye urbane gaten og den frodige eventyrskogen. Den stramme hovedformen med sine fløyer bidrar til å skape flere gode uterom. Inviterende aktivitetssenter og bydelskafé sammen med effektiv planløsning gir et omsorgssenter som tar godt vare på besøkende, beboere og personale.

Pasientrom, omsorgsleiligheter og fellesarealer har høy bokvalitet som er tilpasset beboerens behov.

Funksjoner inkluderer aktivitetssenter, kafé, hovedkjøkken til kommunen, hjemmetjeneste, administrasjon, 20 omsorgsboliger med heldøgns omsorg, 30 pasientrom inkl. skjermet avdeling og lindrende enhet.

1.premie i begrenset prosjektkonkurranse i samarbeid med HENT AS og agraff AS.