Medisinskteknisk Forskningssenter
Trondheim

Nybygg som samler privat- og offentlig medisinsk og teknisk forskning og undervisning for å styrke forsknings- og undervisningsmiljøet i Trondheim gjennom samarbeid og integrering.

Status
1.byggetrinn ferdigstilt 1991
Sted
Olav Kyrres gate 9, Trondheim
Oppdragsgiver
Medisinsk Teknisk Forskningssenter AS / Statsbygg
Størrelse
18000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Per Knudsen

Målet var med utgangspunkt i ideene bak Dragvoll og NTH ELA å utvikle en rasjonell og funksjonell bygningsstruktur som inspirerer til fellesskap og samhandling ved bruk av generelt utformede bygg om glassgård og tun/gårdsrom, gjennom å benytte glassgården til tekniske installasjoner, felles heis, trapper og uformelle sosiale soner.

Prosjektet ble tildelt Houen Fonds Diplom i 1994.