Strinda Hageby
Trondheim

Boligbebyggelse utført gjennom 6 byggetrinn der det ble lagt vekt på sammenhengende utearealer med høy kvalitet og en variasjon i volum og materialbruk som gir identitet til området.

Status
Ferdigstilt 2020
Sted
Øvre Granåslia, Trondheim
Oppdragsgiver
Heimdal Bolig
Størrelse
45400 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Samarbeidspartner
TAG Arkitekter
Kontaktperson
Andrea Welte

Samlet for alle byggetrinn er det 550 boenheter med 42 800 m2 bolig og 2600 m2 næring. Boligblokkene over næringsdelen og parkering i sokkel har 4-6 etasjer og er en kombinasjon av svalgangsløsning og løsning med innvendige korridorer. Ved plassering av blokkene er det lagt vekt på størst mulig sammenhengende utearealer med høy kvalitet og gode utsiktsforhold.

Både for å få til et variert fasadeliv og for å bryte ned volumene til mindre skala er det jobbet bevisst med trapping av byggehøyder, frem- og tilbakesprang i fasaden og en variasjon i materialbruk. De store vinklene i fasaden gir identitet til bebyggelsen og går igjen i alle byggetrinn og det ble utarbeidet et overordnet material- og fargekonsept som sikret både helhetsbilde og variasjon i området.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images