Tangen Næringspark
Stjørdal

Foto: m.herzog / visualis-images

Kontorlokaler plassert på Tangen i Stjørdal, bygget via to byggetrinn, samt en ombygging til Nord universitetet.

Status
Siste prosjektering ble ferdigstilt i 2017
Sted
Wessels veg 75, Stjørdal
Oppdragsgiver
Tangen Næringsbygg AS
Størrelse
11300 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartnere
Arkideco, HENT AS
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Byggetrinn 1

Med utgangspunkt i en tidligere utarbeidet bebyggelsesplan er ideen å skape et kontorbygg i det grønne, hvor byggets uttrykk danner et samspill mot nabobebyggelse og som kan være en mal for de neste utbyggingstrinn i området.

Byggene gis karakter gjennom byggets buete fasader samt veksling i materialer utført med trepanel og tegl. 4 etasjes kontorbygg med lette industrifunksjoner.

Foto: m.herzog / visualis-images

Byggetrinn 2

Skape et fleksibelt kontorbygg med mulighet for trinnvis utvidelse. Gi bygget en egenkarakter, men som likevel harmonerer med byggetrinn 1.

2 av 3 fløyer er bygget, med tre som hovedmateriale i fasadene, sammen med natureloksert aluminium. Glassgården mellom byggetrinn 1 og 2 fungerer som fellesareal og del av kantine.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Nord Universitet

3 etasjer ombygges til undervisningsformål og administrasjon for Nord Universitet i Stjørdal. Nybygg for auditorier på 400 m2 og sambruk av felles glassgård og kantine.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Neste prosjekt
Pirbadet
Trondheim