Pirbadet
Trondheim

Et badeanlegg i overgangen sjø/land som åpner seg mot fjorden. Et familie-, helse-, velvære og konkurransebad samlet under et tak og i et «fjell».

Status
Ferdigstilt 2001
Sted
Havnegata 12, Trondheim
Oppdragsgiver
Stiftelsen Trondheim Pirbad
Størrelse
14500 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Samarbeidspartner
Asplan Viak Sør AS
Kontaktperson
Tor Kalland Wigum

Badeanlegget på Brattøra har en egenart sterkt knyttet til stedet; kaifronten mot nord med Munkholmen som midtpunkt, og fjorden fra Byåsen i vest til Ladehammeren i øst. Basseng- og landarealene legges med direkte tilknytning til kaifronten og sjøen, gir assosiasjoner til utendørsanlegg og knytter seg til sjøbadtradisjonen på Piren i Trondheim. Anlegget er et sentralt element i arbeidet med å vende og åpne Trondheim mot fjorden.

Hovedrommet gis en luftig karakter og et inntrykk av å være ute. Lyset fra nord og vest skal være en vesentlig kvalitet i bygget. Materialbruken skal være den mest mulig naturlige for badeanlegg i strandsonen. Bassengene skal være lysende og innbydende, kledd med lys flis som står i kontrast til landflatene og dominerer interiøret.

Ved inngangen åpner bygget seg og gir innsyn i baderommet og gjennomsyn til sjøen og fjellene i bakgrunnen. Dette innsynet til baderommet er helt sentralt i løsningen.

Svømme- og baderommet er et stort åpent areal, overdekket av et buet og fasettert tak og inndelt i soner for forskjellig aktivitet.