Strindalia
Trondheim

Boligprosjekt på Strindalia i Trondheim bestående av 174 leiligheter fordelt på 6 bygg.

Status
Under prosjektering
Sted
Bonesvegen 2-12, Trondheim
Oppdragsgiver
JM Norge AS
Størrelse
13200 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Espen Krogdahl

Boligfeltet Strindalia består av blokkbebyggelse med fire til seks etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Prosjektet har seks bygninger med til sammen 174 leiligheter i første fase. Bygningene er organisert som frittstående blokkbebyggelse med ett felles trapperom per hus.

Det er planlagt en leilighetsfordeling som er variert i størrelse og legger til rette for ulike kjøpergrupper. Alle leiligheter har egen balkong eller privat uteplass på terreng, og det er planlagt et variert fellesareal som skal legge til rette for uteopphold på tomten. Bygningene vil ha teglfasader med innslag av trepanel, mens trapperom vil ha glassfasade og platekledning. Toppetasjene på alle hus er inntrukket med takterrasse.