Ringbanen
Stjørdal

Hovedgrepet for planen er å utnytte området med en hensiktsmessig fortetning. Bebyggelsesstrukturen settes opp som en kvartalsstruktur, der bebyggelsen i seg selv utgjør en skjerm rundt et indre gårdsrom.

Status
Vedtatt 2020
Sted
Ringbanen, Stjørdal
Oppdragsgiver
NEFNA AS
Størrelse
12 000 m2
Tiltak
Områdeutvikling
Fagområde
Regulering og arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Planforslaget skal ivareta eksisterende bevegelseslinjer for myke trafikanter, og tilføre nye gjennomganger for fotgjengere. Reguleringsplanen legger til rette for boligbebyggelse med varierende etasjehøyde, fra 2 til fem etasjer. Bebyggelse på 5 etasjer virker som en effektiv skjerm mot støy fra Europaveg 14.

Bebyggelsen trappes ned mot nord for arkitektonisk variasjon og for å ta hensyn til solforhold for nabobebyggelsen. Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal samles om et uterom som oppleves trygt og kan benyttes av alle aldersgrupper.