Trondheim Sentralstasjon
Trondheim

Nytt terminalbygg i Trondheim for jernbanen som skal huse både knutepunkt for kollektivtrafikken og offentlige kontorer. Byggets sentrale beliggenhet og funksjon tilsier at bygget må ha en markant visuell/arkitektonisk karakter.

Status
Forprosjekt 2021
Sted
Dyre Halses gate, Trondheim
Oppdragsgiver
Bane NOR AS/ Trøndelag Fylkeskommune
Størrelse
4000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartnere
Arkitema
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Arkitektkonkurransen ble lansert av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL, og er resultat av Bane NOR Eiendoms, Trøndelag fylkeskommunes og Trondheim kommunes felles visjon om å skape et nytt arkitektonisk landemerke for Trondheim. Trondheim Stasjonssenter blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Arkitema Architects skal, sammen med pka Arkitekter, jobbe videre med vinnerforslaget til det kommende stasjonssenteret.

Dette gjøres i tett samarbeid med Bane NOR. Det er et komplekst plan – og designprogram som foreligger for nye Trondheim Stasjonssenter. Ønsket er å skape et multimodalt transportknutepunkt, som kan styrke byens identitet og skape attraktive opplevelser for innbyggere og gjester i Trondheim. Samtidig skal stasjonssenteret bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet.

Målet er at stasjonen i fremtiden ikke bare blir et utgangs- eller sluttpunkt for reisen, men også en serviceopplevelse som samler varierte tilbud og reiseformer. Stasjonens rom skal bli et sted for opplevelser og det skal være en destinasjon i seg selv. Bygget kommer dessuten til å inneholde et stort kontorlokale, og vil dermed huse arbeidsplasser for hundredevis av mennesker.

Trebyen Trondheim har gitt inspirasjon til å designe Trondheim Stasjonssenter med bærende konstruksjoner i tre. Tre gir et lavt CO2 avtrykk, samtidig som at bruken av tre gir identitet og estetisk kvalitet. Bygningen blir et tydelig landemerke, både arkitektonisk, klimapolitisk, og som en videreførelse av Trondheims stolte tradisjon for trebebyggelse.

En av de store utfordringer i den kommende byggeprosessen er at sentret skal plassers over skinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor er en del av designet at de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene, vil bli oppført i moduler som raskt kan monteres.

Også de helt spesielle fasadene, som gir solavskjerming til hele bygget, vil bli forhåndsprodusert i moduler. Dette vil forenkle monteringen på bygget. Bygget blir også BREEAM NOR- sertifisert med ambisjoner om Excellent og designet er gjort med hensyn til flere av FN’s bærekraftsmål.

Neste prosjekt
Mathallen
Trondheim