Stjørdal Helsehus
Stjørdal

Nytt helsehus for samlokalisering og samorganisering av mer spesialiserte helse- og omsorgtjenester i Stjørdal kommune i samarbeid med de andre kommunene i Værnesregionen og spesialhelsetjenesten.

Status
Ferdigstilt 2021
Sted
Breidablikkvegen 1A og 1B, Stjørdal
Oppdragsgiver
Stjørdal Kommune
Størrelse
10 500 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og interiør
Samarbeidspartner
Rambøll
Foto: m.herzog / visualis-images

Over 100 personer vil ha Helsehuset som arbeidssted, og alle disse vil arbeide med behandling av pasienter. Husets arkitektoniske løsning skal bidra til nærhet mellom funksjoner som må arbeide tett med hverandre samt kommunikasjonsveier som bidrar til at mennesker kan møtes og utveksle kunnskap og erfaring. Helsehuset skal ligge i front på hvordan fremtidens helse- og omsorgstjenester skal ytes.

Funksjoner er legevakt, responssenter, ambulansetjenesten, poliklinikker med røntgen, dagbehandling, dialyse, 52 sengeposter for intermediær/akutt og rehabilitering/behandling, og treningsrom for rehabilitering.

Foto: m.herzog / visualis-images

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med arkitektene i Rambøll Norge AS, som også er rådgivende ingeniører i øvrige fag. Utredningsarbeidet mot samlokalisering startet i 2016 med en grundig brukermedvirkningsprosess.

Samspillprosjekt mellom Stjørdal Kommune og Veidekke startet i mars 2018. Fase 1 (planlegging og prosjektering) ble avsluttet i oktober 2018, og Fase 2 (detaljprosjektering og utførelse) ble avsluttet med overlevering av ferdig bygg i februar 2021.

Sertifiseres etter BREEAM-NOR til klassifiseringsnivå Very Good.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images