Persaunet Helse- og Velferdssenter
Trondheim

1.premie i begrenset prosjektkonkurranse i samarbeid med HENT. Består av 96 beboerrom inkludert fellesarealer, dagsenter, bydelskafe, base for hjemmetjenesten m.m. og 50 omsorgsboliger med fellesrom i eget bygg.

Status
2016
Sted
Kristine Bonnevies veg 20, Trondheim
Oppdragsgiver
Trondheim Kommune
Størrelse
16 600 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur og Interiør
Samarbeidspartner
HENT AS
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Inger Anne Landsem

I samarbeid med bl.a. HENT AS vant PKA i 2013 en i begrenset prosjektkonkurranse for det nye helse- og velferdssenteret på Persaunet i Trondheim. Hovedgrepet og intensjonen med byggenes plassering og volumoppbygging har vært å ivareta og forsterke det parkmessige området rundt, samt å være et arkitektonisk bindeledd til omgivelsene. Det fremstår som et helhetlig anlegg med verdighet og som er tilpasset den omkringliggende antikvariske bebyggelsen og parken. De to byggene er med sin plassering og utforming med på å definere viktige siktlinjer og flere uterom med ulik karakter.

Planløsningen gir effektive, driftsoptimale og funksjonelle arealer med gode dagslysforhold og sammenheng mellom ute- og innerom. Fleksibilitet i hovedkonstruksjon gir mulighet for endringer. Helse- og velferdssenteret består av hovedbygget med 96 beboerrom, bydelskafé og andre servicefunksjoner samt et eget bygg som rommer 50 omsorgsboliger. Omsorgsboligene er adskilt og bygningen og er gitt et tydelig boligpreg. Omsorgsboligene og beboerrommene er utformet for å gi høy bokvalitet, med mest mulig hjemlig preg og tilgang på dagslys og utsikt til fjord i det fjerne, og til aktivitet i det nære.

Integrering av kunst har vært viktig i anlegget. Persaunet helse- og velferdssenter ligger som en del av et større grøntdrag i omgivelsene. Anlegget har fått en parkmessig opparbeidelse for å forsterke denne sammenhengen. For å skape liv og ferdsel i anlegget er ganglinjer fra områdene rundt ført gjennom den frodige parken.

Tomta faller om lag 8 m fra vest til øst og gir dermed rom for uteområder på ulike terrengnivå. Terrenget på vestsiden danner en naturlig skålform med skrånende terreng inn mot samlingsstedet Torget, et naturlig møtested for beboere og besøkende.

Mellom de ulike terrengnivåene gjør de mange snarveiene det enkelt å ta seg frem. En lukket sansehage ligger mot vest, godt skjermet av bygget og terrenget rundt. Her står sanseopplevelser som vekker minner gjennom lukt, smak og taktil følelse i fokus.

Parkering, varelevering og renovasjon er lagt på nedre nivå i øst, slik at resten av anlegget skjermes for den tyngste trafikken. På hovedbyggets tak er det etablert en solrik takterrasse med storslagen utsikt, noe som raskt har blitt populær.

Neste prosjekt
Framsenteret
Tromsø