Ringve Skole
Trondheim

Vurdering av ombruk fra funksjon som videregående skole til barneskole, ungdomsskole og 1-10 skole. I tillegg til vurderinger rundt pedagogikk, tekniske vurderinger for totalrenovering, oppgradering og kostnadskalkulering.

Status
Mulighetsstudie utført 2020
Sted
Sjømannsvegen 19, Trondheim
Oppdragsgiver
Trondheim kommune
Størrelse
7500 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Sveinung Jørum

Mulighetsstudien har vurdert hvorvidt ulike skolemodeller er løsbare i Ringve skole og kostnadsforskjeller mellom disse. Mulighetsstudien har vurdert ulike skolemodeller:

  • Barneskole- alternative løsninger for 350-525 elever
  • Ungdomsskole for 450 elever
  • Kombinert skole for 500 elever
  • Interimskole for 500 elever.

For både permanent skole, kombinert skole og interimskole er løsningene utviklet og kalkulert med et 50-års perspektiv som forutsetning. Ringve skole er et anlegg med høy arkitektonisk verdi fra 1958 av arkitekt Axel Guldahl jr. og innviet i 1960. Anlegget er vernet som et helhetlig anlegg, hvor bygningenes forhold til landskapet er vurdert å ha en spesiell høy arkitektonisk kvalitet.

Sammenlignet med nybygg har anlegget utfordringer som har vært hovedfokus i studien:

  • Funksjonalitet/ pedagogikk
  • «Funksjons- og arealprogram for kommunale anlegg i Trondheim» er lagt til grunn
  • Universell utforming - på grunn av tilpasning til det fallende landskapet, har anlegget flere halvplan
  • Oppgradering til TEK 17-standard: Ventilasjonoppgradering til dagens kvalitetskrav og knappe etasjehøyder
  • Utbyggingskostnad
  • Anleggets vernestatus


Utvikling av ulike skoletyper og fremtidsrettete, fleksible læringsareal har i hovedsak tatt utgangspunkt i Rom- og funksjonsprogram for Trondheim kommune. Det er i tillegg implementert pedagogiske løsninger som aktivitetsbasert læring, inspirert fra Rosan Bosch, Belgia. Studiet har også studert og drøftet kvaliteter i Frederiksbjerg skole i Århus.