Liljendal
Trondheim

Foto: m.herzog / visualis-images

280 leiligheter fordelt i 6 boligblokker fra 2 til 6 etasjer med forretningslokaler og offentlig park.

Status
Pågår
Sted
Peder Falcks veg 14, Trondheim
Oppdragsgiver
Trym Bolig
Størrelse
40500 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Xavier Baez
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Prosjektet består av 6 boligblokker med et klart kvartalmønster som hviler på høye forretningslokaler, i kombinasjon med felles uteoppholdsrom og parker. Bebyggelsen er planlagt med høy tetthet og en bymessig utforming hvor alle byggetiltak prøver å bidra til tydelige uterom, preget av klare avgrensinger, sammenhenger og overganger mellom bebyggelse, gater og friområder/park. Selv med en slik tetthet avtrappes og luftes boligmassen i tilknytting til Falkenborg og Dalen Hageby.

To aspekter har inspirert bygningens og leilighetens utforming. Den første er nøye gjennomtenkte planløsninger som tilpasser seg til dagens ulike familiemodeller med fokus på bokvalitet, arealeffektivitet og store private uteplasser å oppholde seg i. Det andre er materialbruken som kombinerer det robuste og forfinede som bidrag til miljøer det er godt å leve, jobbe og trives i.

Foto: m.herzog / visualis-images