Framsenteret
Tromsø

Framsenteret er det tidligere Polarmiljøsenteret som forsker på klimaendringene i Nordområdene. Det ble satt høye miljømål til prosjektet.

Status
Ferdigstilt 2017
Sted
Hjalmar Johansens gate 14, Tromsø
Oppdragsgiver
Statsbygg
Størrelse
9 950 m2
Tiltak
Nybygg og Ombygging
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Samarbeidspartnere
Rambøll
Kontaktperson
Marit Endresen

Det tidligere Polarmiljøsenteret skulle utvides med et tilbygg til omtrent dobbelt størrelse. Det nye anlegget skulle framstå som et samlet anlegg som inspirerer og tilrettelegger for tverrfaglig forskning på klimaendringene i nordområdene. Anlegget huser også sekretariatet for Arktisk Råd.

Bygningen ligger i en bysituasjon ved havna, med en vei passerende på gateplan under bygningene. Nybygget var en del av Framtidens byer/ framtidens bygg for Kommunal og Moderniseringsdepartementet. Det hadde høye miljøambisjoner og ble gjennomført som et passivhus med 40% reduksjon av CO2-utslipp.

Prosjektet ble gjennomført som et samspillprosjekt fra første skisser, og gikk etter samspillsfasen over til en totalentreprise med HENT som entreprenør.