Olavshallen
Trondheim

Sikre Trondheim førsteklasses konsertlokaler til en rimelig kostnad gjennom samordning av private og offentlige aktiviteter i et kvartal med gammel og ny bebyggelse.

Status
Ferdigstilt 1989, med senere ombyggingsprosjekt
Sted
Kjøpmannsgata 48, Trondheim
Oppdragsgiver
Olavshallen AS
Størrelse
29000
Tiltak
Nybygg / Ombygging
Fagområde
Arkitektur og Interiør
Samarbeidspartner
Jakobsen & Holter AS
Anskaffelse
Direkte Anskaffelse
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Funksjonene er blant annet en stor konsertsal med 1265 plasser, samt en liten sal med 290 plasser. Også lokaler for Trondheim kommunale Kulturskole, og lokaler for NTNU – musikklinja, lokaler for Trondheim symfoniorkester – her sosiale rom, øvingsrom og administrasjon. Forretninger og hotell med 106 rom, parkeringsanlegg i underetasje.

I løpet av bruksperioden fram til i dag har det vært større og mindre ombygginger tilpasset brukernes endrede behov. Blant annet nytt kammerorkesterkabinett i store sal, nye arealer for TSO med øvingsrom, fellesarealer og administrasjon (2006 – 2010).

I 2020 startet et omfattende rehabiliteringsprosjekt med nytt sceneteknisk utstyr, nytt orkesterkabinett, nye stoler og ny layout av store sal herunder også oppgradering av akustikk. Videre en generell oppgradering av alle publikumsarealer – teknisk og arkitektonisk, samt nye inngangsparti som skal tilfredsstille dagens krav til UU.

Dette arbeidet er planlagt fullført i løpet av 2021.
Dette skal bidra til at man på nytt skal kunne begeistres å være publikum i Olavshallen. En del av prosjektet er også å etablere spisesteder her for å gi publikum en helaftens opplevelse.

Neste prosjekt
Loftesnesbrui
Sogndal