Loftesnesbrui
Sogndal

Status
Ferdigstilt 2019
Sted
Sogndal
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Størrelse
Hovedspenn 84 m, lengde 194 m. Byggekostnad 350 mill.
Tiltak
PKA engasjert fra tidligfase og konsept til gjennomføring.
Fagområde
Bru og infrastruktur
Samarbeidspart
AFRY Norway AS
Kontaktperson
Sveinung Jørum

Samarbeidsprosjekt med Afry hvor PKA Arkitekter var bruarkitekt.

Loftesnesbrui ligger i Sogndal kommune og forbinder Sogndal med den historiske bygda Loftesnes.
Av hensyn til sikkerhet, kapasitet gangtrafikk og levetidsvurderinger måtte en gammel bru erstattes av en ny. Den gamle brua var gjennom en kombinasjonen av ingeniørkunst og arkitektonisk uttrykk blitt et kjært landemerke i det store landskapsrommet. Det var et sterkt ønske fra oppdragsgiver og folket i Sogndal at den nye brua fikk samme virkning.

Prosjektet vurderte to alternative brotyper ut fra kriteriet kostnad, vedlikehold, gjennomføring og arkitektonisk kvalitet. Konstruksjonsprinsippet med en nettverksbue som hviler på trekanter med underliggende fundament og sidespenn som møter landkar ble valgt. Med bevisst detaljering og formgiving er det oppnådd et bæresystem og arkitektonisk uttrykk hvor byggesystem og kraftforløp gir brua et logisk leselig uttrykk og sterk identitet.

Bruas formuttrykk og detaljering ivaretar skalaen i den historiske bygda Loftesnes, samtidig som den står frem og samspiller med det store landskapsrommet. En sentral del av prosjektet er etablering av lett tilgjengelige rekreasjonsområder på begge sider av brua.

Det er i prosjektet utviklet en ny belysning for både biltrafikk og gang- og sykkel hvor lyskilden ikke gir generende blending. I tillegg er brua effektbelyst på en avdempet måte. I utviklingen av belysning er det hensyntatt at fjorden under brua er en viktig passasje for laksevanding inn og ut av fjorden.

Foto: Erik Selmer

Loftesnesbrui ble nominert til European Steel Bridge Awards 2018 i Praha. Den vant ikke hovedprisen, men vant folkets pris! Se artikkel i Byggeindustrien

Brua er blitt godt mottatt av folket i Sogndal. Illustrert her med inspirerende tegninger laget av engasjerte barneskoleelever.

Neste prosjekt
Gaula gangbru