Narvik Ungdomsskole
Narvik

Foto © Nordfra.no/ Kalle Punsvik

Konsept for, og underlag for anskaffelse av, løst inventar for den nye ungdomsskolen på Narvikhalvøya. Parken Ungdomsskole i Narvik er en ny skole, med HC-base, flerbrukshall og turnhall, dimensjonert for 600 elever, og har 24 klasserom.

Status
Ferdigstilt 2020
Sted
Bjørnsonsvei 1, Narvik
Oppdragsgiver
Narvik Kommune
Størrelse
13 050 m^2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Interiør
Samarbeidspartnere
HENT AS og Voll Arkitekter AS
Anskaffelse
Konkurranse
Foto © Nordfra.no/ Kalle Punsvik

Vårt prosjekt startet med en workshop med gjennomgang av fasadenes farge- og materialvalg. Fasadenes farger ble nedtonet i styrke, og ble et naturlig utgangspunkt for innvendig farge-konsept. Inspirasjon fra malmindustrien og naturen rundt gjenspeiles i de duse fargene som ble valgt, med fokus på gode, ungdommelige farger som går mer mot det voksne enn det barnlige. Det innvendige konseptet ble videreført i defineringen av møblers farger, materialitet og uttrykk.

Vi har hatt tett dialog med brukere, byggherre, arkitekt og entreprenør, og elevrådet har kommet med ønsker og forventninger til sin nye skole. Ungdomsskoleelever står i spranget mellom barn og voksen og er ulike i størrelser, modenhet, læringsnivå, kulturell bakgrunn og interesser, og vi har prøvd å gi skolen en identitet gjennom inventaret som ivaretar alle.

Foto © Nordfra.no/ Kalle Punsvik
Foto © Nordfra.no/ Kalle Punsvik

Med en ganske voksen stil i type møbler, får møblenes farger forsterke eller stå i kontrast til omgivelsene. Fokus har vært på innslag av tre og lyse toner, med noen fargebomber, og tidløse møbler av god kvalitet som står seg over tid og mikses rundt ved behov. Små overraskelser som parkbenker innendørs og knall oransje «tronestol» i elev-biblioteket. Planter, stemningsbelysning, tepper på gulv og gardinkonsept for innvendig skjerming er innført for å gi ekstra stemning og trivsel til ulike areal. Overholdelse av budsjett, renholdsvennlighet og gode fysiske rammer rundt arbeidsdagen til elever og lærere har hele tiden vært førende.

Gode inspirerende rammer rundt faglig og sosial læring oppfordrer til ro og konsentrasjon, aktivitet og utforskning, og gir et sted hvor man kan være stolt av å gå og føle tilhørighet til. Gjennom en nøye valgt og avstemt møblering og fargebruk har vi bidratt til et helhetlig skoleanlegg hvor læring og aktivitet er noe positivt i hverdagen.

Foto © Nordfra.no/ Kalle Punsvik