Heimdal Atrium
Trondheim

Foto: m.herzog / visualis-images

92 leiligheter fordelt i fire blokker rundt et tun på Heimdal. I 1. etasje vil det bli næringsarealer ut mot omkringliggende gater. Boligene vil åpne seg med balkonger mot et indre hagerom.

Status
Ferdigstilt 2020
Sted
Anne Ekrens veg 1, Trondheim
Oppdragsgiver
Trym Bolig
Størrelse
11 300 m^2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Xavier Baez
Foto: m.herzog / visualis-images

Resultatet av et ønsket fortettet sentrum fører til en kompakt bebyggelse med tydelig kvadratur. Bebyggelsen vil videreføre den bymessige bygningsformen langs Kirkeringen og blokkbebyggelsen i sør.

Områdets kvaliteter og øvrige omkringliggende bebyggelse blir hensyntatt med et utbyggingsmønster med høyest bebyggelse mot Kirkeringen/Ringvålvegen, som trappes ned mot eneboligbebyggelsen og Heimdal kirke i vest. Ny bolig og sentrumsbebyggelse forholder seg til nyoppført bebyggelse på fire etasjer langs Kirkeringen. En klar byggelinje mot Kirkeringen vil gi et tydelig byrom i gatetun med siktlinjer inn mot hovedgaten (Ringvålvegen).

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Det prosjekteres blokkbebyggelse i tre og fire etasjer, i tunformasjon som åpnes mot sør. Den høyeste bebyggelsen plasseres mot Kirkeringen og opp mot Ringvålvegen, og trappes ned mot eneboligbebyggelsen og kirken i vest og parken i sør. Dette vil være med på å oppnå tilfredstillende solforhold.

Bebyggelsen vil altså danne et tunform som åpner seg mot parken i sør, og gi et forsterket blide av felles uteoppholdsarealet som vil bli tilknyttet offentlig grøntområde med åpning i kvartalsstrukturen mot park. Gjennom tunet foreslås gangtilkomst som knytter boligbebyggelsen vest for planområdet til Heimdal sentrum og Kirkeringen.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Neste prosjekt
Politihuset
Trondheim