Miljøbygget
Trondheim

Kontorbygg i Teknobyen med grøntdrag, møteromsavdeling, kantine og auditorium i det røde kirsebæret.

Status
Ferdigstilt 2009
Sted
Professor Brochs gt. 2, Trondheim
Oppdragsgiver
KLP Eiendom Trondheim AS
Størrelse
16400 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Samarbeidspartnere
Veidekke AS og Plan Arkitekter AS
Kontaktpersoner
Randi Pedersen, Nina Kielland

Miljøbygget er det tredje byggetrinnet i Teknobyen. Første byggetrinn sto ferdig i 2001, mens tredje byggetrinn Miljøbygget sto ferdig 09.09.09. Prosjektet er gitt støtte av Enova som et forbildeprosjekt. Miljøbygget er på 6 etasjer og 16 400 kvm BTA og er et kontorbygg for utleie med tilhørende fellesarealer og parkeringskjeller.

Bygget består av en plasstøpt betongkonstruksjon med tekniske rom på tak og i kjeller. Tre L-formede bygningsvolumer med ulike bredder rammer inn et nytt torg, Dalsenget torg, som er en samlende adkomstplass for byggene på Teknobyen. Torget fortsetter inn i et indre torg og et grønt ”juv” som stiger mot sør. ”Juvet”, som består av tre terrasserte ”fossefall”, hengende hager og hengebroer, åpner seg mot Elgeseter gate via en glassfasade.

Ved ferdigstillelsen i 2009 var Miljøbygget Norges mest energieffektive kontorbygg.