Cecilienborg
Trondheim

På Cecilienborg jobber vi med å utvikle et tidligere næringsområde til et godt boligområde.

Status
til 1. gangs behandling 2020
Sted
Osloveien 129, Trondheim
Oppdragsgiver
Cecilienborg Bolig AS
Størrelse
25 000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Planområdet er ca. 28 dekar og ligger på Cecilienborg, mellom Nordre avlastningsveg og Osloveien. Hensikten med planarbeidet er å regulere deler av Cecilienborg til boligformål og kombinert formål tjenesteyting/næring/forretning.

Utfordringen i planen er å sikre beskyttelse mot støy/trafikk, få til gode uterom og bidra til en mer urban transformasjon av området.

Neste prosjekt
Alta Nærsykehus
Alta