Leangen Senterområde
Trondheim

En områdeplan som har som formål å skape en bymessig struktur, og samtidig forbinde Lade og Leangen som en bro over jernbanen.

Status
Vedtatt 2013
Sted
Leangen/Lade, Trondheim
Oppdragsgiver
Realinvest AS, Liljendal AS og Trondheim kommune Eierskapsenheten
Størrelse
75000 m2
Tiltak
Områdeutvikling
Fagområde
Regulering og arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Per Knudsen

Hovedintensjonen med planen var å sikre en overordnet struktur for etappevis utvikling gjennom å fastsette gateløp, friområder, gangvegforbindelser og ved å definere byggegrenser og bygningsvolum for å sikre en kvartalsmessig bebyggelsesstruktur som forholder seg til omgivelsene.

Hovedgrepet i planen ligger i å videreutvikle eksisterende forretningsbebyggelse i sør. Samt anlegge inngangsforhold/byrom/grøntstruktur som bygger opp om den overordnede gate- og grøntstrukturen. I tillegg skape varierte og gode boligområder med henvendelse til bydelsparker og forretninger.

Neste prosjekt
Olavshallen
Trondheim