Statoil Rotvoll
Trondheim

Forskningsanlegg i kulturlandskapet på Rotvoll i overgangssonen mellom land og fjord. Anlegget preges av enkle bygningsvolumer i vifteform ut fra en sentral/buet vestibyle og kantine som åpner seg mot fjorden.

Status
Ferdigstilt 1993
Sted
Arkitekt Ebbells veg 10, Trondheim
Oppdragsgiver
Statoil ASA
Størrelse
29 500 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte anskaffelse
Samarbeidspartner
Selberg Ark.ktr. og Voll Arkitekter
Kontaktperson
Per Knudsen

PKA Arkitekter har i ettertid vært engasjert i flere prosjekter for ombygginger og tilbygg / tilpasninger.

Med utgangspunkt i byggherrens behov og anleggets strukturelle og bygningsmessige grunnlag, er disse søkt utført i henhold til hovedidéen.