juni 2021

Hyperavansert
BIM
med
BUS
2

BUS, det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland i Bergen, har vært under planlegging siden slutten av 1990-tallet. Med sine 79 000 kvadratmeter er prosjektet det største byggeprosjektet på Haukeland siden Sentralblokka stod ferdig i 1983. Sammen med KHR Arkitekter i København og Rambøll vant vi i PKA arkitektkonkurransen i 2006 med forslaget "Knase Tangenter".

Byggeprosjektet startet med trinn 1 i 2011, som stod ferdig høsten 2016. Trinn to skal stå ferdig ved årsskiftet 2022/2023. Innflytting skjer i august 2023.

Prosjektet er et komplett spesialisthelsetjenestetilbud for barn og unge, både innen somatisk og psykatri. Prosjektet har skyhøye ambisjoner for digital samhandling og vi føler oss priviligerte som har fått lov til å være med å utvikle et helt spesielt og unikt prosjekt fra ide til virkelighet.

Blant annet opereres det med papirløs byggeplass, "levetids-BIM" og bruk av digital tvilling. Vil du vite mer om hvordan vi jobber med BIM i dette prosjektet kan du se denne videoen fra dRofus eller besøke Helse Bergens sider om det nye sykehuset her.