februar 2021

Fosslia
Omsorgssenter
blir
realisert!

Kommunestyret i Stjørdal Kommune vedtok 05.11.20 å gå videre med planene for Fosslia Omsorgssenter. De fire nye byggene, organisert som et tradisjonelt trøndertun, vil romme 76 nye omsorgsplasser tilpasset personer med demens. Prosjektet har svært høye miljøambisjoner, og vil når det stå ferdig ha et vesentlig lavere energibehov og klimautslipp enn hva som er vanlig for denne typen bygg. Anleggsstart er estimert til april 2020 og prosjektet vil etter planen stå ferdig i løpet av 2023.

Vi i PKA Arkitekter er stolte og glade for å få lov til å følge dette flotte prosjektet videre.

Les nyhetssaken fra Stjørdal Kommune her.