Øvre Nyhavna - Regulering
Trondheim

Utvikle et tidligere industri- og lagerområde til et godt og attraktivt boligområde

Status
Vedtatt 2018
Sted
Ladebekken, Trondheim
Oppdragsgiver
Heimdal Eiendom
Størrelse
38000 m2
Tiltak
Områdeutvikling
Fagområde
Regulering og arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Tomta ligger som et bindeledd mellom de nye boligområdene på Lade og Reina/Nyhavnaområdet. Det var utfordrende grunnforhold med delvis utraste kvikkleireforekomster. En av problemstillingene som ble belyst var tilpasning av Lade allé som alternativ til ny kollektivtrasé.

Området ligger i umiddelbar nærhet til Lade Kirke og det historiske kulturlandskapet på Lade og i samråd med kulturminnemyndighetene ble prosjektet tilpasset den bevaringsverdige gamle alléen og siktlinjene til Lade kirke. Tomta er relativt smal, og det ble lagt mye arbeid i å utvikle gode, solfylte uterom og med Ladebekken som en velfungerende bygate med identitet.

Tilliggende småhusområde hadde aktive og engasjerte naboer som bidro til en utvikling av den nye bebyggelsen slik at den ble til minst mulig sjenanse for naboene i nord og øst.

Neste prosjekt
Reppe
Trondheim