Reppe
Trondheim

Utvikling av to boligområder i landlige omgivelser som forbinder eksisterende bomiljø til lokalsenter

Status
Førstegangsbehandling høst 2020
Sted
Reppevegen, Trondheim
Oppdragsgiver
Reppe Utbygging AS
Størrelse
50000 m2
Tiltak
Områdeutvikling
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Utvikle gode boligområder som er samlet rundt inkluderende felles uteoppholdsrom, og med gode forbindelser til omkringliggende grøntstrukturer.

Bebyggelsen er foreslått i oppbrutte volum på langs av kotene, slik at man kan få siktlinjer mot nordøst mellom bebyggelsen, samt fine solrike oppholdsområder mellom husrekkene.

Neste prosjekt
Reina
Trondheim