Øvre Nyhavna
Trondheim

Foto: m.herzog / visualis-images

I prosjektet Øvre Nyhavna var målet å utvikle et tidligere industri- og lagerområde, med store geotekniske utfordringer, til et godt boligområde. Prosjektet er sentrumsnært og planlagt med høy utnyttelse - et bindeledd mellom Nyhavna og Lilleby.

Status
Under bygging
Sted
Ladebekken, Trondheim
Oppdragsgiver
Heimdal bolig
Størrelse
38 000 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartner
Agraff Arkitektur
Kontaktperson
Kjell Winsvold
Foto: m.herzog / visualis-images

Tomta er relativt smal, og det ble lagt mye arbeid i å utvikle gode, solfylte uterom med Ladebekken som en velfungerende bygate med identitet.

Området ligger i umiddelbar nærhet til Lade Kirke og det historiske kulturlandskapet på Lade. I samråd med kulturminnemyndighetene ble prosjektet tilpasset den bevaringsverdige gamle alléen og siktlinjene til Lade kirke.

Foto: m.herzog / visualis-images

Det var utfordrende grunnforhold med delvis utraste kvikkleireforekomster. En av problemstillingene som ble belyst var tilpasning av Lade allé som alternativ til ny kollektivtrasé.

Tilliggende småhusområde hadde aktive og engasjerte naboer som bidro til en utvikling av den nye bebyggelsen slik at den ble til minst mulig sjenanse for naboene i nord og øst.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images