Ørland Panorama
Brekstad

Prosjektet består av et bygningsvolum på 8 etasjer som knytter seg på eksisterende hotell. I 1. etasje finner vi adkomst og resepsjon for hotellet, med to hotelletasjer over. De øverste etasjene er planlagt som boligetasjer med 2-6 leiligheter pr etasje.

Status
Anslått ferdigstilt 2022
Sted
Rådhusgata 10, Brekstad
Oppdragsgiver
Ørland Hotell AS
Størrelse
3 600 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartner
Plan Arkitekter AS
Kontaktperson
Marit Endresen

Bygningen vil ligge på en framskutt plass i forhold til adkomst til Brekstad sjøveien. Den vil danne en portal for de som kommer med hurtigbåten inn til en allmenning, som knytter tidligere kommunehus, hotell og tinghus sammen.

Materialmessig knyttes bygget opp mot eksisterende bygningsmasse og kulturhus. Det sentrale trapperommet utformes med en avslutning i topp so tar igjen linjene fra kultursalen, og som vil være en identitesmarkør for hotellet og leilighetene, og for Brekstad fra sjøsiden.