Surnadal Kulturhus
Surnadal

Bygget skal ved sin utforming og organisering bidra til og stimulere til kulturell aktivitet i Surnadal.

Status
Ferdigstilt 2002
Sted
Svartvassvegen 1, Surnadal
Oppdragsgiver
Surnadal Kommune
Størrelse
3460 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Med utgangspunkt i hovedfunksjoner og tomteforhold er anlegget organisert om et indre gangstrøk. Strøket utvider seg på øvre gateplan i en vestibyle som utvider går over i torgarealet og ender i et amfi opp mot veien i øst.

Gangstrøket gjennom bygningen opptar terrengfallet på tomta og er sammenfallende med store sals helling.

Inneholder:

  • Store sal - 300 plasser.
  • Scene - B-scene med scenetårn.
  • Kino - 100 plasser, THX standard.
  • Utstillingsrom, Kulturskole.
  • Bibliotek.
  • Vestibyle med kafe, og infoområde.