Surnadal Helsehus
Surnadal

Vurdering av alternative ombyggings- og utbyggingspotensialer ved dagens helsetunområde inkl. kostnadsoverslag.

Status
Mulighetsstudie levert 2016
Sted
Surnadal
Oppdragsgiver
Surnadal Kommune
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Inger Anne Landsem

Mulighetsstudie om nytt helsehus for Surnadal kommune. Kommunens mål var at Helsehuset skulle være et sted for forebygging og helsefremmende tjenester for personer i alle aldre.

Helsehuset skal bli et tverrfaglig kompetansesenter. Et hus med ”godt naboskap og åpne dører”.