Stortuva Barnehage
Ålvundeid

Stortuva barnehage på Ålvundeid har fire avdelinger, arealer for SFO og en forbindelse til en eksisterende barnehage på samme tomt.

Status
Ferdigstilt 2019
Sted
Ålvundeid, Sunndal
Oppdragsgiver
Sunndal Kommune
Størrelse
1170 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Samarbeidspartner
Vibo Entreprenør AS
Kontaktpersoner
Inger Anne Landsem, Andrea Welte

For at bygningen ikke skal bli for stor og dominerende er bygningskroppen delt inn i tre hus (SFO, store barn og små barn). Husene kobler seg på en rygg der «gata» mellom fellesrommet og hovedinngang i vest og eksisterende barnehage i øst binder alle funksjonene sammen. Mellom husene tilrettelegges det for skjermede sørvendte og velproporsjonerte uterom for barna som et godt supplement til store eksisterende utearealer på sørsiden av bygget.

I tillegg til adkomst fra «gata» har hvert hus sin egen inngang fra avdelingenes utearealer. Bygningens material- og fargekonsept bidrar til å gi hvert hus sin egen identitet og fargen på inngangspartiene gjenspeiler dette også i fasaden. Fasadene er ellers kledd med stående rød trekledning og samme farge og materiale er også tatt med som innvendig spilekledning i «gata».