Equinor Stjørdal
Stjørdal

Foto: m.herzog / visualis-images

Første byggetrinn for Statoils administrasjons- og driftsbygg for Heidrunfeltet i Stjørdal.

Status
BTR1 ferdigstilt 1993
Sted
Strandvegen 4, Stjørdal
Oppdragsgiver
Statoil ASA
Størrelse
31 300 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Marit Endresen
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images

Bygget ligger sentralt på Tangen i Stjørdal, i en utfylling ved fjorden og forankret i en nyanlagt furubevokst høgde mot E6. Regional tilknytning med bruk av trepanel og tegl i fasadene. 4 fløyer med et sentralt glassoverdekket mellomrom med hovedinngang, kantine og fjordutsikt.

Byggetrinnene innordner seg eksisterende bygg i utforming, inne med arbeidsområder og åpne kontorløsninger. Kompakt løsning, ny adkomstplass og inngang med utsikt til sjøen, lyskjegle som tar sollyset ogdagslyset ned til vestbylen i 1.etasje.

Alle byggetrinn har vært i front når det gjelder utvikling av nye kontorarbeidsplasser tilpasset ulike arbeidsformer. I btr. 2 var Statoil, PKA og SINTEF en del av forskningsprosjektet ”KUNNE” - Kunnskapsarbeidsplassen. Det ble gjennomført en omfattende brukerprosess i forhold til utvikling av funksjonsbasert arbeidsplassutforming.

Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images
Foto: m.herzog / visualis-images