Rindal Skimuseum
Rindal

Dette er et unikt byggverk som transformerer en antikvarisk bevaringsverdig låve om til et moderne skimuseum.

Status
Ferdigstilt 2014
Sted
Rindalsvegen 40, Rindal
Oppdragsgiver
Rindal Kommune og Nordmøre Museum
Størrelse
450 m2
Tiltak
Nybygg og ombygging
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartner
Inger Anne Landsem og Pir 2 AS har delt opphavsrett
Kontaktperson
Inger Anne Landsem

Byggeskikken er holdt i hevd ved å ta de gamle tømmerkassene i bruk på en ny måte og gi dem en ny funksjon. For å tilrettelegge for utstillingsarealer er bjelkelaget i tømmerkassene mellom fjøset (1.etg) og høyloftet i fjernet og det er innvendig bygd glassbokser som fungerer som klimaskille mot tømmeret. I tillegg er det oppført et tilbygg i massivtre som fungerer som resepsjon og kafe` og en sokkeletasje for den faste utstillingen i støpt i betong.

Inspirert av den Nordmørske byggeskikken der man supplerer med nye tømmerkasser i lengderetningen når behov for utvidelse er der, er det nye tilbygget plassert i vestenden av den gamle låven og fått samme hovdeform og tak, men et moderne uttrykk som spiller på lag med den gamle låven.

Planleggingen av skimuseet startet så smått i 2006 og for å finne gode antikvariske og gjennomførbare løsninger har det gjennom hele prosessen vært en kontinuerlig dialog med fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal.

Bygget fremstår nå som et "lappverk" av treverk og nye og gamle byggemetoder.

Rindal skimuseum var nominert til Statens Byggeskikkprisen 2015 og I 2017 ble Rindal skimuseum, som eneste norske museum, nominert til den europeiske museumsprisen EMYA, The European Museum of the Year Award.