NOBS
Stjørdal

Utvidelse av Statoils kontorbygg på Tangen med byggetrinn 3. Et anlegg preget av høy kvalitet og gode uteområder .

Status
Ferdigstilt 2012
Sted
Strandvegen 4, Stjørdal
Oppdragsgiver
Statoil/ Equinor
Størrelse
16300 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Samarbeidspartner
IARK
Anskaffelse
Direkte
Kontaktperson
Marit Endresen

Alle byggetrinn på Statoil Stjørdal har vært i front når det gjelder utvikling av nye kontorarbeidsplasser. I Byggetrinn 2 var Statoil, PKA og SINTEF en del av forskningsprosjektet ”KUNNE”. Kunnskapsarbeidsplassen hvor det ble gjennomført en omfattende brukerprosess i forhold til utvikling av funksjonsbasert arbeidsplassutforming.

I byggetrinn 3, NOBS, utviklet PKA et nytt prinsipp for organisering av arbeidsarealene, og sammen med IARK ble det utviklet en modul som optimaliserte brukerfunksjoner og fleksibilitet. Alternative ventilasjonsløsninger ble studert i prosjektet, og et nytt prinsipp hvor glassgata ble utnyttet som avtrekkskammer ble tatt i bruk.

Viktige styringsmål var:

  • Et kompakt og enhetlig anlegg
  • Høye krav til fleksibilitet og sikkerhet
  • Innovative tekniske og arkitektoniske løsninger

Miljømål:

  • Energiklasse B. Arealeffektivitet, sonedeling, VAV-anlegg, varmegjenvinning eks. bygg
  • Prosjektet skal bidra til at miljømerking av bygg blir mer utbredt i Norge.
  • Valg og håndtering av byggematerialer skal gjenspeile Statoils mål om null skade på miljøet.