Levanger Brygge
Levanger

Bolig- og næringsbygg i tre til fem etasjer, beliggende rett ved Levangersundet. Ca. 70 boliger.

Status
Byggetrinn 1 ferdigstilles 2021?
Sted
Gunnlaug Ormstunges gate, Levanger
Oppdragsgiver
Tobb / Sebo boliger
Størrelse
9500 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Gjennom å åpne bebyggelsen mot sundet og forskyve leilighetene i forhold til hverandre får flest mulig del i de kvalitetene stedet har.

Uteområdet på takhagen trappes ned i mot bakken i flere nivåer for å gi et gjennomgående grønt preg. I de delene av næringsarealene som vender mot sjøen legges det opp til publikumsrettet aktivitet.

Neste prosjekt
Gråmølna
Trondheim