Leiv Eiriksson Senter
Trondheim

Leiv Eiriksson Senter er et utleiebygg med hovedvekt på utvikling av nye virksomheter.

Status
Ferdigstilt 1998
Sted
Havnegata 9, Trondheim
Oppdragsgiver
Leiv Eiriksson Senter AS
Størrelse
14 450 m2
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Kontaktperson
Eivind Bjørbekk

Bygningskomplekset skal danne avslutning av bebyggelsen langs sjøsiden mot nord. Skape inspirerende kontorarbeidsplasser for ulike virksomheter hvor fellesarealene skal være arena for utveksling av erfaringer virksomhetene imellom.

To kontorblokker plasseres på tvers av byggeretning til Pirsenteret. Bygningene er forbundet med en glassgate. Arealet mellom kontorblokkene utgjør et stort overdekket areal med glassfasader henvendt mot sjøen og hovedinngang på motstående side.

Dette arealet inneholder kantine og hovedkommunikasjon mellom blokkene, - trapp, heis og broer. Bygget er bygd med prefabrikkerte betong bæresystem med bærende yttervegger i prefab betong sandwichkonstruksjon.