Hommelvik Stasjonsby
Malvik

Hommelvik Stasjonsby er et bidrag til fornying og utvikling av Hommelvik. Prosjektet skaper verdi for alle og gjør Hommelvik til et enda bedre sted å leve.

Status
under regulering 2021
Sted
Stasjonsfjæra, Hommelvik
Oppdragsgiver
Hommelvik Stasjonsby AS
Tiltak
Nybygg
Fagområde
Arkitektur
Anskaffelse
Konkurranse
Kontaktperson
Sveinung Jørum

Hommelvik Stasjonsby er et bidrag til fornying og utvikling av Hommelvik. Prosjektet skaper verdi for alle og gjør Hommelvik til et enda bedre sted å leve og bo.

De inntil 350 nye boenhetene og næringsarealene ved Strandtorget vil tilføre sentrum og kommunen nytt liv og nye inntekter. Det gode kollektivtilbudet med jernbane og buss og nærhet til flyplass gjør Hommelvik til et viktig knutepunkt.

20 dekar med strand- og friluftsområde blir restaurert og gjort tilgjengelig for hommelvikingene. Til sammen utgjør det nye friluftsområdet og det kommunale friområdet ved Saliberget 30 dekar.

Brua over jernbanen forbinder sentrum med det nye Strandtorget. Malvikstien går som en hovedåre gjennom friluftsområdet, som også kan romme en pir og ulike aktivitetssoner.

Med treindustrien på 1800-tallet vokste Hommelvik med små trehus med saltak, intime gater, forhager og gårdsrom. Flere av de nyere offentlige byggene i Hommelvik har bygget videre på denne byggeskikken som også vi skal videreføre til Stasjonsbyen.

De nye boligene er utformet med respekt for Hommelviks historie og har hentet inspirasjon fra den tradisjonelle byggeskikken som er så fremtredende for de gamle trehusene i sentrum.

Vi har latt oss inspirere av de intime gatene, forhagene langs gata og gårdsrommene som vi finner i Hommelvik sentrum. De er videreutviklet i nye løsninger i Hommelvik Stasjonsby.

Forhagene er blitt parklommer mot gata, og gårdsrommet er blitt strandtun som åpner seg til det nyetablerte friluftsområdet og sjøen. På denne måten ønsker vi å skape en sammenheng mellom det historiske sentrum og Stasjonsbyen.