Historien
vår

PKA så dagens lys høsten 1979. I årene før dette hadde arkitekt Per Knudsen ledet arbeidet lokalt med universitet på Dragvoll i Trondheim. Etter at 1. byggetrinn var fullført i 1978, ble han enig med Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat og Henning Larsens Tegnestue om å videreføre utbyggingen i egen regi. Campus Dragvoll ble et nyskapende og banebrytende anlegg for undervisning og kontorarbeidsplasser. 40 år seinere er det like bærekraftig, både mht. klima og bærekraft.

Bærekraftige arbeidsplasser

Statoil Rotvoll

Nettopp bygg for ulike typer arbeidsplasser, forskning og utvikling har vært i sentrum for utviklingen av Per Knudsen Arkitektkontor. I 1980-årene fikk PKA oppgaven med å prosjektere de nye forskningsbyggene for Statoil på Rotvoll og i Stjørdal. Da utviklet vi nye arenaer og rom for arbeid i tillegg til de klassiske cellekontorene. Vi har lang erfaring med å utvikle nye og bærekraftige løsninger i samarbeid med byggherrer, brukere, forskningsmiljøer som SINTEF og andre fagmiljøer. Ofte er det snakk om flerbrukshus som stiller krav til å fungere godt under skiftende leieforhold og til ulike formål.

Kjente landemerker

Det mest synlige avtrykket har vi kanskje satt på hjembyen vår, Trondheim. Noen kjente trønderske landemerker PKA har tegnet og jobbet med, er Royal Garden (ferdig 1984), Olavskvartalet (1989), Nidelven Terrasse (1997), Pirbadet (2001), Politihuset (2004), Olav Tryggvasons gate 12 (2010) og Britannia (nyåpning i 2019). Selv om Trondheim har fått spesielt mye kjærlighet og omsorg av oss arkitektene i PKA, har vi de siste årene hatt mye å gjøre utenfor byen også.

Gata på Dragvoll

Blikket utover

I Tromsø har PKA blant annet formet Biologibygget ved UiT (2017), det nye Framsenteret (2017) og ny fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge (2018). I Bergen har PKA stått bak interiøret ved det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland (første byggetrinn ferdig i 2017). Det har også blitt prosjekter i Narvik, Alta, Voss og en rekke andre steder. Og med et internasjonalt tenkende team med mer enn 40 kreative hoder om bord er det duket for flere geografiske og arkitektoniske sprang i tiden som kommer.