Solvår Mjønes Nyhavn, BREEAM NOR AP, Arkitekt

smn@pka.no
(+47) 982 05 322

Master i Arkitektur MNAL

Solvår er opptatt av bærekraftig og varig arkitektur, god materialbruk og grønne valg gjennom hele byggefasen. Hjelper gjerne til med miljøsertifisering av ditt neste bygg!

Fritiden tilbringes med familien, med sang og gjerne på tur.

Se alle ansatte